Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti GATYS s.r.o., so sídlom Stummerova 36, 955 01 Topoľčany, IČO: 46693611, DIČ: 2023524173, IČ DPH: 2023524173, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31693/N a zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou GATYS s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod na internetovej stránke www.mixery.sk.

2. Objednanie tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.mixery.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Po spracovaní prijatej objednávky obdrží zákazník na svoju emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného tovaru, údaj o cene tovaru, cenu poštovného (náklady na doručenie), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho emailu o prijatí vašej objednávky, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcemu odoslaním objednávky zároveň vzniká povinnosť vykonať platbu za objednaný tovar. 

3. Potvrdenie o prijatí objednávky

Prijatie potvrdenia objednávky so všetkým údajmi dostane zákazník na ním uvedenú e-mailovú adresu. Cena uvedená v potvrdení objednávky obsahuje všetky poplatky súvisiace s dodaním tovaru. 

4. Ceny a zľavy

Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Cena uvedená pri tovare nezahŕňa cenu za dodanie tovaru. Táto cena je uvedená samostatne, v časti Poštovné a balné. Cena za dodanie tovaru je uvedená samostatne i na faktúre. Všetky zľavy a akcie uvedené v eshope sú platné do odvolania

5. Dodanie tovaru

Doba vybavenia objednávky sa pohybuje spravidla do 7 pracovných dní. Je ovplyvnená tým, či je vybraný tovar práve na sklade. Pokiaľ je tovar skladom, objednávka je expedovaná do 48 hodín. Pokiaľ tovar nie je skladom, je expedovaný najneskôr do 3 týždňov od objednania. Ak ide o dlhodobo nedostupný tovar, upozorní predávajúci kupujúceho na túto skutočnosť a dohodne si s kupujúcim prípadnú zmenu alebo storno objednávky. Pokiaľ bola objednávka v tomot prípade zaplatená vopred, vráti predávajúci kupujúcemu na účet plnú čiastku za objednávku a to do 24 hodín od storna objednávky. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným (napr. nedodateľný tovar, zdraženie tovaru zo strany dodávateľa, nekompletné údaje o kupujúcom), pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. 

6. Spôsob platby

Zákazník má na výber nasledovné spôsoby platby:

Dobierka - zákazník zaplatí v hotovosti pri prebratí zásielky poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi. 

Platba bankovým prevodom – zákazník platí bankovým prevodom na základe detailov bankového spojenia zaslaných na email po obdržaní objednávky.

7. Poštovné a balné

a) Zásielky o hmotnosti maximálne do 50 kg

Pri objednávke nad 100 EUR je poštovné a balné v rámci SR ZADARMO.

b) Zásielky o hmotnosti viac ako 50 kg

Poštovné a balné je kalkulované individuálne a vopred oznámené zákazníkovi. Až po odsúhlasení ceny poštovného zákazníkom je zásielka odoslaná.

8. Spôsob doručenia tovaru 

Tovar na území SR bude doručený prepravnou spoločnosťou DPD na požadovanú adresu. Prepravná spoločnosť kontaktuje zákazníka pred doručením na uvedenom telefónnom čísle a oznámi mu približný čas doručenia zásielky. Tovar je spravidla doručený nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Kupujúcemu bude zaslaná informácia o odoslaní tovaru do emaiu, ktorý zadal pri objednávke, spolu s číslom zásielky. Na webovej stránke spoločnosti DPD má zákazník možnosť sledovať pohyb svojej zásielky. Zásielky bývajú štandardne doručené počas pracovných dní v rozmedzí od 8 do 18 hodiny. 

V prípade nezastihnutia zákazníka, mu zanechá prepravná spoločnosť oznam a pokúsi sa doručiť tovar v nasledovný pracovný deň. 

Pri prevzatí zásielky je nutné skontrolovať obal zásielky. Viditeľnú vadu (poškodený obal) je nevyhnutné ihneď oznámiť zasielateľovi a musí byť spísaný zápis o škode. 

9. Osobný odber

Kupujúci si môže vyzdvihnúť objednaný tovar i osobne a to na adrese: GATYS s.r.o., Stummerova 36, 955 01 Topoľčany

Termín odberu je nutné vopred dohodnúť telefonicky alebo emailom. 

10. Záručná doba

Na dodaný tovar poskytujeme záruku spravidla 24 mesiacov, v niektorých prípadoch je doba záruky iná. Doba záruky je u každého výrobku uvedená zvlášť. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Ku každému tovaru bude priložená faktúry a dodací list, ktorý slúži súčasne i ako záručný list, prípadne záručný list, pokiaľ je súčasťou výrobku. 

Ak je na nákupnom doklade uvedené IČO alebo IČ DPH, kúpnopredajnú zmluvu upravuje Obchodný zákonník a spravidla sa poskytuje na dobu 12 mesiacov. 

8. Záruka, reklamácie a vrátenie tovaru

Tovar v internetovom obchode je v záruke (expirácii) podľa platných legislatívnych predpisov a záručných podmienok výrobcu.

Tovar je možné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. Podmienkou prevzatia je tovar nepoškodený, v pôvodnom obale, nesmie byť použitý alebo inak znehodnotený. K tovaru je potrebné doložiť faktúru, resp. dodací list.  Na základe tohto bude zákazníkovi vrátená príslušná suma, znížená o cenu poštovného a balného.  Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

9. Odstúpenie od zmluvy

Predajca má právo stornovať objednávku zákazníka v prípade, že do 14 dní nebude uhradená suma za tovar.

Predajca má právo stornovať objednávku alebo niektoré jej časti v prípade, kedy sa objednaný druh tovaru prestane vyrábať alebo dodávať na trh. O stornovaní objednávky, resp. o zmenách v takejto objednávke bude zákazník informovaný e-mailom. V prípade, že objednávka bola urobená formou platby vopred, rozdiel v cene bude zákazníkovi vrátený v čo najkratšom termíne.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Na tento účel môžete použiť formulár nižšie. 

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva naodstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

Po odstúpení od zmluvy vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu po doručení vráteného tovaru na adresu: GATYS s.r.o., Stummerova 36, 955 01 Topoľčany. 

Náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci. 

K uplatneniu nároku na vrátenie peňazí, dodržujte nasledovné podmienky:

- Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, obal ani tovar nesmú byť poškodené a nesmú javiť známky opotrebenia. V prípade software a datových nosičov s obsahom autorského práva nesmie byť tovar vôbec otvorený. V prípade poškodenia obalu, tovar, prípadne ak výrobok javí známky použitia, vracia sa pomerná časť z za tovar, ktorú určí predávajúci. 

- Nakupujúci zašle tovar späť kuriérskou spoločnosťou na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Tovar nesmie byť zasielaný na dobierku. 

- Do zásielky s vráteným tovarom vložte faktúru a záručný list. 

- Po skontrolovaní tovaru vám príde do 30 dní oznámenie, či bude vaša žiadosť o vrátenie tovaru schválená. 

- Tovar dovezený výhradne na špeciálnu objednávku nie je možné vrátiť. 

- V prípade nákupu na IČO sa všetko podriaďuje Obchodnému zákonníku, kedy nie je možné tovar vrátiť. 

10. Ochrana osobný údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.mixery.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu osobných údajov. Osobné údaje slúžia len na vybavenie objednávok, vystavenie faktúr a poslanie tovaru. Osobné údaje sa neposkytujú tretím osobám, inštitúciám alebo organizáciám. Tieto informácie sa riadia podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2017.